top of page

บริการ Computer Maintenance และ IT onsite service.

 
     หากท่านลูกค้าพบปัญหา ทางด้านระบบ ไอที, โทรศัพท์, CCTV, Access control ให้คิดถึงบริการจาก แอมฟายคอมพิวเตอร์ เราจะแก้ไขทุกปัญหาให้ท่าน
 
     หากท่านลูกค้าพบปัญหา การบริการที่ไม่คุ้มค่าเงินที่เสียไป บริการล่าช้า แก้ปัญหาไม่จบภายในครั้งเดียว ไม่มีการรับประกันผลงาน ให้ท่านลูกค้าลองเปลี่ยนมาใช้บริการจากเรา เราสัญญา หากไม่สามารถทำให้ท่านลูกค้าพอใจได้ เรายินดีไม่เก็บเงิน เพราะงานไอที ใครๆก็ทำได้ แต่จะทำได้มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความตั้งใจ
 
     แอมฟาย เอ้าท์ซอทซิ่ง เซอร์วิส เป็นบรกิารหนึ่งที่ แอมฟายได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ ให้เป็นที่ปรึกษาและแก้ไข ปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบเน็ตเวิร์ค จนได้รับความนิยมและพึงพอใจในบริการเป็นอย่างดี ด้วย เหตุผลนี้เราจึงมั่นใจในคุณภาพและความสามารถในการให้บริการ  
 
ตารางราคา ค่าบริการ สำหรังงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บริการติดตั้ง และ แก้ไขปรับปรุง จุด LAN, Wireless Lan, Fiber optic, โทรศัพท์, กล้อง CCTV, ระบบ Access Control

     แอมฟาย เคเบิ้ลแค็บลิ่ง (Cable Cabling)  ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้ง จุด LAN, โทรศัพท์, Wireless, CCTV, Access control, Fiber optic รวมถึง บริการเดินสายสัญญาณต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก อาคาร ลูกค้าสามารถกำหนด ลักษณะการเดินสายได้ด้วยตัวเอง หรือ สามารถให้ทางเราออกแบบและดำเนินการให้ทั้งหมด โดยช่างและวิศวกรมืออาชีพ รับประกันคุณภาพงาน 1 ปี และรับประกันคุณภาพสายสัญญาณ 10 ปี โดยคิดอัตราการให้บริการ ตามจริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     แอมฟาย เดต้าเซ็นเตอร์ อิมพลีเม้นต์ (Data Center implementation) บริการ ทำห้อง Server, ห้อง Data Center ติดตั้งพื้นยกระดับ, วางระบบ พื้นฐานภายในห้อง Server เช่น ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน, ระบบ Redundant Power, ระบบ ไฟฟ้าสำรอง คำนวนขนาด UPS และ ติดตั้ง, ระบบ UPS online and autometic system shutdown, ออกแบบระบบระบายอากาศ, รวมถึงปรับปรุงห้อง Server ,ห้อง Data Center จัดทำ Cable management, ติดตั้งระบบ Monitoring ต่างๆ เช่น Mail server monitor, Application server monitor, Server service monitor, Network Device monitor และอื่นๆ ให้ระบบงาน และ ห้อง Server ของลูกค้า มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ลดการสูญเสียโอกาศในกรณี Server down, เพิ่มเสถีรภาพ ให้ระบบงาน

บริการ ออกแบบและติดตั้ง ระบบพื้นฐานของห้อง Server และ Data Center

บริการ ติดตั้ง, ซ่อม, และแก้ไขปัญหา รวมถึง จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องเซิร์ฟเวอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และ อุปกรณ์ ซีเคียวริตี้ต่างๆ

     แอมฟาย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (Computer service) บริการซ่อม แก้ไข ติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์คทุกชนิด พร้อมรับประกันผลงาน 1 ปีลักษณะบริการ เป็นแบบ Delivery โดยทางลูกค้าสามารถสั่งสินค้า หรือ สั่งประกอบ เครื่องได้ตามเสป็คที่ระบุ จากนั้นทางแอมฟาย จะทำการนัดวันและเวลาจัดส่ง และติดตั้ง เครื่อง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยงานทุกชิ้น และบริการทุกขั้นตอน รับประกัน สินค้า และความพึงพอใจของลูกค้า 

 

    ทั้งนี้บริษัทแอมฟายคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์ มือสองจำหน่าย โดย ส่วนต่างที่ได้จากการขายเครื่องมือสอง จะนำไปเป็นทุนในการซื้อ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนในถิ่นธุรกันดาน

 

 

 

bottom of page